Klei/zavel

Klei/zavel De bodemdaling op klei en zavelgrond verloopt zeer langzaam in dit gebied en is een gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwinning. Daar heeft u als ondernemer geen invloed op. Er staan maatregelen in deze keuzehulp die mogelijk alsnog interessant voor u kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat de bodemkwaliteit daardoor beter wordt of het waterbergend vermogen toeneemt, zodat […]